مجله اینترنتی خورشید زندگی

1395 . مطالب علمی ، آموزشی و جالب

قوه تخیل چیست؟


تخيل عبارت است از:


    ((بازي بدون عمل.))
    ((توانايي مجسم كردن تصورات بينايي،حس و شنوايي در ذهن.))
    ((توانايي به تصور در آوردن آنچه نيست.))
    ((نيروي براي شكل دادن به تصوراتي كه هنوز شكل نگرفته اند.))
    ((ديدن چيزي كه نيست.دانيل فكر مي كند كه توري قفسه شبح است.))
    ((توانايي شكل دادن تصورات ذهني متنوع و غني يا مفاهيمي از مردم،جاها،چيز ها،موقعيت هايي كه وجود ندارد.))
    ((توانايي شناختي به تصور در آوردن واقعيتي ديگر در ذهن.))
    ((تخيل-الهام،تصور،خيال...))
    ((آنچه انساني است.))

اين تعاريف بعضي از عناصري را كه بخشي از تخيل است نشان مي دهد.


تخيل كردن يعني:


    جدا كردن خود از جهان ملموس و پيش رفتن به فراسوي موقعيت هاي عيني.
    محدود نبودن به جهاني كه ادراك مي كنيم.
    جدا كردن عمل و اشياء از معنايشان در جهان واقعي و بخشيدن معناي تازه به آن.
    يكي كردن و انسجام دادن به تجارب و ادراكات.
    ساختن آنچه نيست ولي مي تواند باشد؛وانمود كردن.

اين گونه ادراكات فرد مبدل به تصورات مي شود،ذخيره مي شود وبه كار مي رود بستگي به خود فرد فرد دارد.هر فردي ممكن است تخيلي را ترجيح دهد و توانايي تخيل كردن در افراد مختلف متفاوت است.


برچسب ها: تخیل ,
[ بازدید : 256 ]
ادامه مطلب

[ دوشنبه 20 / 2 / 1395 ] [ 5:16 بعد از ظهر ] [ بنیامین یوسفی ]

[ ]